Usługi

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:
 1. Przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych na obszarze działania Spółki zgodnym z pozwoleniem zintegrowanym
 2. Selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych:
  1. opakowania z papieru i tektury – 15 01 01
  2. opakowania z tworzyw sztucznych – 15 01 02
  3. opakowania szklane – 15 01 07
 3. Odbioru i transportu odpadów komunalnych za pomocą pojemników KP7 i KP9
 4. Sprzedaży surowców wtórnych uzyskanych w wyniku segregacji odpadów i selektywnej zbiórki:
  1. papier czysty (karton)
  2. papier mix
  3. folia biała
  4. folia mix
  5. szkło
  6. pet biały
  7. pet niebieski
  8. pet zielony
  9. pet kolor
  10. chemia gospodarcza
  11. opakowania wielomateriałowe
  12. puszki aluminiowe
  13. złom stalowy
  14. big bagi
 5. Produkcją i sprzedażą energii elektrycznej wytworzonej z biogazu
Spółka prowadzi na terenie powiatu rypińskiego selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych systemem pojemnikowym. W systemie pojemnikowym udostępnione są następujące rodzaje pojemników:

 1. niebieski na makulaturę

 2. wrzucamy: kartony i tekturę, torby papierowe, książki, zeszyty, gazety, foldery, prospekty, katalogi, mapy, papier szkolny i biurowy
  nie wrzucamy: papieru tłustego i zabrudzonego, kalki, folii aluminiowej, papieru z domieszkami tworzyw sztucznych


 3. biały na opakowania szklane
  wrzucamy: czyste opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki i słoiki)

  nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szyb samochodowych, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, naczyń żaroodpornych


 4. żółte na opakowania z tworzyw sztucznych

 5. wrzucamy: butelki po napojach (PET) (odkręcić zakrętkę, zgnieść i ponownie zakręcić), opakowania z tworzyw po chemii gospodarczej i kosmetykach, woreczki foliowe, folie i reklamówki
  nie wrzucamy: opakowań po olejach silnikowych, tworzyw piankowych, styropianu, opakowań po farbach i lakierach

UWAGA!!!
Prośba do mieszkańców miasta Rypina i Gmin o nie wyrzucanie odpadów komunalnych obok pojemników do selektywnej zbiórki!!

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (21 października 2010)
Opublikował: Piotr Cieszyński (22 października 2010, 10:07:19)
Podmiot udostępniający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o.o

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7729