Majątek Spółki

Majątek Spółki Kapitał Spółki wynosi: 6.580.500 zł

Majątek Spółki obejmuje:

 1. Majątek trwały:
  1. Budynki, budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, magazynowe.
  2. Sieć wodociągowa, co, oświetlenie, kanalizacja sanitarna.
  3. Kopce bioenergetyczne -5 szt.
  4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 1 szt.
  5. Maszyny energetyczne.
  6. Urządzenia do segregacji i odzysku odpadów.
  7. Maszyny specjalistyczne.
  8. Środki transportu.
  9. Urządzenia techniczne.
  10. Narzędzia i przyrządy, ruchomości.

   (aktywa trwałe wynoszą: 5.656.177,61 zł)

 2. Majątek Obrotowy:
  1. Zapasy
  2. Należności krótkoterminowe
  3. Inwestycje krótkoterminowe

   (aktywa obrotowe wynoszą: 1.136.761,31zł)

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (21 października 2010)
Opublikował: Piotr Cieszyński (22 października 2010, 11:00:56)
Podmiot udostępniający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o.o

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7979